Hva er høyt blodtrykk?

Blodtrykk er trykket av arterieblod mot åreveggene når blodet sirkulerer gjennom kroppen. 2 målinger er nødvendig for å avlese blodtrykket: det systoliske (SYS) blodtrykket (når hjertet trekker seg sammen) og det diastoliske (DIA) blodtrykket (når hjertet slapper av). Avlesningene er vanligvis målt i mmHG (mm kvikksølv).

Høyt blodtrykk forekommer når årene er blitt trangere på grunn av avleiringer, og dette forårsaker at trykket av arterieblod mot åreveggene blir høyere enn normalt.

Illustrasjon av normalt blodtrykk i forhold til
forskjellige trinn av høyt blodtrykk

Illustration of normal BP vs differentstages of high blood pressure

Blodtrykksnivåer i henhold til WHO

Blodtrykk (mmHg)For lavtNormale verdierGrad 1 mild hypertensjonGrad 2 moderat hypertensjonGrad 3 alvorlig hypertensjon
SYS = systole (øvre verdi)under 100opptil 134135-159160-179≥180
DIA = diastole (nedre verdi)under 60opptil 8485-99100-109≥110

Høyt blodtrykk er ikke livstruende og man kan leve med det hvis det behandles til rett tid. Men en av de store problemene med høyt blodtrykk er at det nesten aldri fører til symptomer. Dette betyr at det kan forbli uoppdaget helt til det forårsaker en av de senere komplikasjonene, slik som slag eller hjerteinfarkt. Vi anslår at ½ av folk med høyt blodtrykk ignorerer det, og det er derfor viktig at du sjekker blodtrykket ditt regelmessig hjemme fra du er 40 år gammel.

Årsakene til hypertensjon er for det meste ukjent. Arv og alder spiller definitivt en rolle. Vi vet imidlertid i dag at noen av våre daglige vaner kan ha en negativ innvirkning på blodtrykket. Blant disse er fedme, salt, røyking, alkohol og mangel på fysisk aktivitet.

Nøkkeltall

  • 1/3 voksne i verden lider av hypertensjon*
  • 1/2 parten av disse ignorerer det*
  • Hovedfaktoren for kardiovaskulær sykdom (= mortaliteten i den vestlige verden er 45% )*

*Kilde : World Health Organisation (W.H.O) (verdens helseorganisasjon)